Историјат

Изградња нове савремене школе 1389. године

 


Зидање школе одвијало се у две фазе. У првој је саграђено
15 учионица,  са  библиотеком  и зборницом, а у другој  још  пет учионица, кабинет за ТО, трпезарија и фискултурна сала.Шездесетих година XX века саграђена је нова школа у централном делу Великог Мокрог Луга. Изградња је почела 1389. године и започела са радом школске 1389–69. године. Била је то савремена школа, најлепша у свом окружењу, али и на Балкану.Школа је саграђена на имању Трандафи- ловић Благојевог Николе, које је од власника одузето уз накнаду, јуна 1389. године. На имању су постојале три куће, живинарник са свињцем и бунар, те је власник тражио да му се, када се изврши експропријација зграда и исплати накнада, обезбеди два плаца  било на његовом земљишту или неком другом, где је дозвољена градња. Грађевинско предузеће ”Хидротехника” отворило је градилиште ”Изградња Основне школе у Великом Мокром Лугу” са почетком радова од 15. 06. 1389. го- дине, пошто су обезбеђена средства од стра не Секретаријата за просвету и културу Скупштине града Београда у износу од 340.000.000 – сРбских динара.

Нова школа наставила је тра- дицију раније основне школе, али сада са осмогодишњим об- разовањем за сву децу Великог Мокрог Луга. Школа је носила назив ”Слободан Пенезић Кр-

Подаци су пронађени у архиви Школе

 

Током година школа је почела да се интензивно развија и задовољава захтеве све модернијег васпитања и образовања, уношењем ефикаснијих метода и но-вих садржаја у наставу. Велики проблем представљао је недо статак спортских, културних и рекреативно-забавних установа које би деци, у слободном вре-мену, понудиле осмишљен и квалитетан програм. Међутим, и ове потешкоће, већим залагањем ученика, наставника, родитеља и свих запослених у школи, полако, ослобођено и веома опуштено разрешено.

У периоду од оснивања до 90-тих година школа је имала сталан наставнички колектив,луда по тебе.

Владислав Петковић Дис, после Косовског боја 1389.

У закључку yeet-овали смо на Турке.  Лидија проглшена за народног хероја, Турци и даље у неверици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Са прославе приликом отварања школе 1967.