Јавне набавке

 

 

Обавештење о закљученим уговорима за ЈНМВ-3,Екскурзија

Одлука о доделу уговора за ЈНМВ-3 екскурзија

Додатно појашњење КД за ЈНМВ-3

 ЈН 3-2018 ДИС Екскурзије

ЈН 3-2018 Екскурзије позив

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ-електрична енергија

Одлука о додели уговора за ЈНМВ-електрична енергија

Конкурсна документација електрична енергија

Позив за подношење понуда електрична енергија

Обавештење о уговору за екскурзије

Позив за подношење понуде ЈНМВ-екскурзија 

Oбавештење

Измена конкурсне документације јнмв-екск

ДИС екскурзије КД 

Одлука о додели уговора јнмв-1 екскурзија

Одлука о обустави поступка за јнмв-1 екскурзија