Јавне набавке

 

 

 

Обавештење о обустављеном поступку за ЈНМВ-2

Одлука о обустави поступка за ЈНМВ-2

JН 2-2019 Излети Поновљено Позив

ДИС Излети 1-6 поновљено КД

ЈН 1-2019 Обавештење о обустави

Одлука о обустави

КД за ЈНМВ 1-2019 излети

ЈНМВ 1-2019 Позив-излети

План ЈН за 2019. годину

Обавештење о закљученим уговорима за ЈНМВ-3,Екскурзија

Одлука о доделу уговора за ЈНМВ-3 екскурзија

Додатно појашњење КД за ЈНМВ-3

 ЈН 3-2018 ДИС Екскурзије

ЈН 3-2018 Екскурзије позив

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ-електрична енергија

Одлука о додели уговора за ЈНМВ-електрична енергија

Конкурсна документација електрична енергија

Позив за подношење понуда електрична енергија

Обавештење о уговору за екскурзије

Позив за подношење понуде ЈНМВ-екскурзија 

Oбавештење

Измена конкурсне документације јнмв-екск

ДИС екскурзије КД 

Одлука о додели уговора јнмв-1 екскурзија

Одлука о обустави поступка за јнмв-1 екскурзија

План ЈН за 2018. годину