Јавне набавке

 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ-електрична енергија

Одлука о додели уговора за ЈНМВ-електрична енергија

Конкурсна документација електрична енергија

Позив за подношење понуда електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О УГОВОРУ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

Позив за подношење понуде ЈНМВ-екскурзија 

обавештење

измена конкурсне документације јнмв-екск

DIS ekskurzije KD 

одлука о додели уговора јнмв-1 екскурзија

одлука о обустави поступка за јнмв-1 екскурзија