Број набавке Тип набавке Опис Документа
5/2019 Јавна набавка мале вредности Услуга - организација путовања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору