Контакт

ОШ „Владислав Петковић Дис“
Радосава Љумовића 20
Велики Мокри Луг, Београд
Телефони:  Централа:011/346-1507

 

 

 

ПП служба: 011/6557-778

секретаријат:011/6557-779

рачуноводство:011/6557-780

зборница: 011/6557-828

факс:011/6557-781

e-mail: osnovnaskolaosdis@yahoo.com
  direktorvpdis@gmail.com