Контакт

 

 

 

 ОШ „Владислав Петковић Дис“
 Радосава Љумовића 20
 Велики Мокри Луг, Београд
 Телефон:  011/346-1507

e-mail: osnovnaskolaosdis@yahoo.com