Контакт

 

 

 

 ОШ „Владислав Петковић Дис“
 Радосава Љумовића 20
 Велики Мокри Луг, Београд
 Телефони:  Централа:011/346-1507


ПП служба: 011/6557-778

секретаријат:011/6557-779

рачуноводство:011/6557-780

зборница: 011/6557-828

факс:011/6557-781

e-mail: osnovnaskolaosdis@yahoo.com
        direktorvpdis@gmail.com