Распоред писаних провера знања за школску 2022/2023. годину

Календар


Измена плана писмених провера у школској 2022/2023. години

Актуелно
Писмена провера из немачког језика за одељења 8/1, 8/2 и 8/3 се помера са 16. наставне недеље на 18. наставну недељу.


Актуелно
Писмена провера из немачког језика за одељења 5/1 и 5/2 се помера са 15. наставне недеље на 17. наставну недељу.


Актуелно
Писмена провера из енглеског језика за одељење 6/2 се помера са 16. наставне недеље на 17. наставну недељу.


Актуелно
Писмена провера из немачког језика за одељење 6/1 се помера са 15. наставне недеље на 17. наставну недељу.


Актуелно
Писмена провера из немачког језика за одељење 6/2 се помера са 15. наставне недеље на 18. наставну недељу.


Актуелно
Писмена провера из географије за одељења 7/1, 7/2 и 7/3 се помера са 15. наставне недеље на 17. наставну недељу.Контролни задатак из историје за одељење 5/2 планиран за 12. недељу, помера се на 16. недељу.


Контролни задатак из хемије за одељења 7/1, 7/2, 7/3, планиран за 12. недељу, помера се на 13. недељу.


Контролни задатак из физике за одељења 6/1 и 6/2, планиран за 10. недељу, помера се на 13. недељу.


Писмени задатак из математике за одељења 8/1, 8/2, 8/3, планиран за 10. недељу, помера се на 11. недељу.


Контролни задатак из физике за одељења 7/1, 7/2, 7/3, планиран за 7. недељу, помера се на 11. недељу.


Контролни задатак из физике за одељења 8/1, 8/2, 8/3, планиран за 5. недељу, помера се на 11. недељу.

Актуелно