Ритам радног дана и распоред звоњења

Школа располаже са 18 учионица. С обзиром да је од школске 2021/2022. године уписано 18 одељења, у могућности смо да наставу организујемо тако да свако одељење има своју учионицу.Ученици другог циклуса би одлазили у друге учионице само када имају часове специфичних предмета (информатика, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање) који захтевају рад у кабинетима. Ученици који после наставе одлазе у продужени боравак, користиће велику просторију (свечану салу) која омогућава одржавање физичке дистанце. У питању је једна хетерогена група (1. и 2. разред).

Приликом расподеле учионица, водило се рачуна о безбедности ученика (посебно ученика првог циклуса) и они су одвојени од ученика 6, 7. и 8. разреда. Како бисмо спречили окупљање већег броја деце, обезбедили смо два улаза за ученике који ће се користити током великих одмора.

Све учионице и просторије школе су детаљно очишћене и дезинфиковане. Дезинфекција просторија ће се обављати свакодневно, пре и после наставе, а дезинфекција заједничких предмета који се често додирују (клупе, слолови, кваке, прекидачи, наставна средства и сл.) ће се дезинфиковати више пута дневно уз обавезно проветравање просторија. На улазима у школу су постављени дозери са средствима за дезинфекцију са 70% алкохола, а исти дозери се налазе у свакој учионици и канцеларији. Дезобаријере се такође налазе на улазима у школу и фискултурну салу. Школа је у претходном периоду набавила довољне количине алкохола, заштитних маски и средстава за хигијену.

Часови редовне и изборне наставе ће се реализовати према утврђеном распореду. Часови допунске, додатне, припремне наставе, часови слободних наставних активности и секција ће се реализовати после наставе или као претчас. Активности из програма Обогаћени једносменски рад ће се реализовати у терминима од 15.15 до 16.15 и од 16.15. до 17. 15 часова, у зависности од тога када се ученицима завршава настава. Школа располаже пространим двориштем где се могу реализовати активности на отвореном док год временски услови дозвољавају и то за више одељења. Такође, од ове године, школа ће бити укључена у пројекат Министарства просвете и Министарства за спорт и омладину у реализацији бесплатне школе спорта – кошарке, за ученике првог циклуса (са акцентом на ученике 1. и 2. разреда). Те активности ће бити реализоване два пута недељно после наставе.

Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 17.30 часова.

Распоред звоњења

Сви ученици школе наставу похађају у једној смени јер смо од школске 2020/2021. добили одобрење о реализацији пројекта Обогаћени једносменски рад. Настава почиње у 8.50 часова према следећем распореду звоњења:

1. час 8.50 – 9.35
2. час 9.40 – 10.25
велики одмор 10.25 – 10.50
3. час 10.50 – 11.35
4. час 11.40 – 12.25
5. час 12.30 – 13.15
велики одмор 13.15 – 13.30
6. час 13.30 – 14.15
7. час 14.20 – 15.05

Распоред омогућава реализацију ваннаставних активности у термину претчаса (од 8 до 8.45 часова), као и после часова редовне наставе.

Учење на даљину

Током претходне две године, школа је користила Microsoft Teams образовну платформу која поседује све алате погодне за реализацију наставе на даљину. Иста образовна платформа ће се користити током школске 2021/2022. године.