Нормативна акта

 

 

 

Статут школе

Пословник о раду Савета родитеља

Годишњи план стручног усавршавања 2017-2018

Анекс Годишњег плана рада школе 2018-2019

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних места септембар 2018.

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних места октобар 2018.

Годишњи извештај о раду школе за школску 2017-18.

Годишњи план рада школе