АМС Осигурање

Информације за уговарача осигурања и осигуранике о карактеристикама услуге осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)

Погледајте детаљније →

Информација за родитеље

"АМС Осигурање" ове године осигурава ученике по веома повољним условима, са намером да се деци, ученицима и студентима пружи одговарајућа заштита у случају настанка несрећног случаја и да им се обезбеди помоћ када је, поред моралне, потребна и материјална подршка.

Погледајте детаљније →