Распоред звоњења

 
ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ЧАС ПОСЛЕ ПОДНЕ

   1.

750 – 835

1.

1400 – 1445

2.

840 – 925

2.

1450 – 1535
ВЕЛИКИ ОДМОР ВЕЛИКИ ОДМОР

3.

945 – 1030

3.

1555 – 1640

4.

1035 – 1120

4.

1645 – 1730
ВЕЛИКИ ОДМОР ВЕЛИКИ ОДМОР

5.

1135 – 1220

5.

1745 – 1830

6.

1225 – 1310

6.

1835 – 1920

7.

1315 – 1400

7.

1925 – 2010