Школски календар

Измењен школски календар:Школски календар за 2020-21.

Школски календар за 2019-20.годину

 

Школски календар за школску 2017/18. годину сачињен је на основу члана 80, става 5 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004 и 79/2005) и Правилника о школском календару за школску 2016/17. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 6/2008).

У школској 2017/18. години биће обезбеђена јединствена временска организација у остваривању васпитно-образовног рада за све разреде од I до VIII разреда.

Рад ће се одвијати у 36 петодневних наставних недеља, односно у 180 наставних дана, за ученике од I до VII разреда, а за ученике VIII разреда у 34 петодневне недеље, односно 170 наставних дана.

 

Редовна настава и други облици рада одвијаће се у два полугодишта :

 • Прво полугодиште почиње у петак 1. септембра 2017. а завршава се у среду 31. јануара 2018. године;
 • Друго полугодиште почиње у понедељак 12. фебруара 2018. и завршава се у четвртак 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст:

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у          петак, 10. новембра 2017. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

Летњи распуст  за ученике од првог до седмог разреда, почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

Прво тромесечје се завршава у новембру 2017.године.

Друго тромесечје се завршава у априлу 2018. године.

Школа ће празновати :

 1. X 2017. – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
 2. I 2018. – Светог Саву
 3. IV 2018. – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату
 4. V 2018. – Дан победе и
 5. VI 2018. – Видовдан.
 6. XI 2017. – обележава се као Дан просветних радника

Дан школе обележиће се у оквиру манифестације „Дисово пролеће“. Овај значајан празник обележиће се у другој половини маја.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;;

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника

по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

Саопштење успеха ученицима за прво полугодиште обавиће се 31. I 2018. године.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2018. године.

Време поделе сведочанстава, потврда о полагању завршног испита на крају осмог разреда, као и поделе диплома обавиће се 28.6.2018.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године.

У школској 2017/2018. години, по календару образовно – васпитног рада има:

 • 36 понедељака
 • 37 уторака У другом полугодишту уторак ће се радити по распореду од  
 • 37 среда четвртка, а среда по распореду од петка.
 • 35 четвртака
 • 35 петака
 • 69 турака истерано

Календар школских такмичења биће утврђен након објављивања званичног Календара такмичења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Факултативни програм – У сарадњи са амбасадом Републике Кине, а уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја у школи се од школске 2015/2016. године организује факултативно учење кинеског језика, један час недељно, по утврђеном распореду. Наставу реализује наставник кинеског језика кога именује амбасада.