Одељењске старешине у школској 2021/2022. години

Млађи разреди

Име и презиме наставника Одељење Спрат
Ружица Голубовић I/1 I спрат
Гроздана Димовић I/2 I спрат
Ана Ђуричић II/1 II спрат
Габријела Гаврић II/2 II спрат
Једренка Пришуњак III/1 I спрат
Милунка Јовић III/2 II спрат
Оливера Тодоровић IV/1 II спрат
Невена Крстић IV/2 II спрат

Старији разреди

Име и презиме наставника Одељење Спрат
Бранкица Димић V/1 I спрат
Мирјана Георгијев V/2 I спрат
Даниела Самарџија VI/1 приземље
Јелена Игњатовић Живић VI/2 приземље
Светлана Медаковић VI/3 приземље
Сања Сарић VII/1 сутерен
Јелена Милутиновић VII/2 сутерен
Нада Трајковић VII/3 сутерен
Милош Бошковић VIII/1 приземље
Милан Тимотијевић VIII/2 приземље