Одељењске старешине у школској 2023/2024. години

Млађи разреди

Име и презиме наставника Одељење Спрат
Једренка Пришуњак I/1 II спрат
Мирјана Ристић I/2 II спрат
Оливера Тодоровић II/1 II спрат
Невена Крстић II/2 II спрат
Ружица Голубовић III/1 I спрат
Гроздана Димовић III/2 I спрат
Ана Ђуричић IV/1 I спрат
Габријела Гаврић IV/2 II спрат

Старији разреди

Име и презиме наставника Одељење Спрат
Славица Дамјановић V/1 I спрат
Тијана Вранић V/2 приземље
Милан Тимотијевић VI/1 приземље
Милош Бошковић VI/2 сутерен
Бранкица Димић VII/1 сутерен
Мирјана Георгијев VII/2 сутерен
Данијела Михаиловић VIII/1 сутерен
Јелена Игњатовић - Живић VIII/2 приземље
Светлана Медаковић VIII/3 приземље