Списак запослених

Администрација и стручне службе

Р.бр. Име и презиме Позиција/звање
1. Татјана Галић Директор
2. Милоранка Џелетовић Секретар
3. Јасмина Ковачевић Педагог
4. Ивана Глигорић Психолог
4. Ивана Стеванић Шеф рачуноводства
5. Нада Ковачевић Референт
6. Сања Сарић Библиотекар
7. Бранислав Митровић Педагошки асистент

Помоћно и техничко особље

Р.бр. Име и презиме Позиција
1. Ивана Весић Спремачица
2. Љиља Вучковић
3. Бојана Пирковић
4. Санела Укић
5. Славица Пирковић
6. Слободанка Миленковић
7. Мирјана Никитовић
8. Гордана Јанковић
9. Славица Арсић
10. Маријана Стефановић
11. Горан Станковић Домар

Наставници предметне наставе

Р.бр. Име и презиме Предмет
1. Бранкица Димић Техника и технологија
2. Биљана Вучићевић Хемија
3. Слободан Петковић Веронаука
4. Милан Тимотијевић Историја
5. Тијана Вранић Српски језик
6. Мирјана Георгијев Биологија
7. Нада Трајковић Географија
8. Зорица Радека Немачки језик
9. Никола Чубрић Техника и технологија
10. Светлана Медаковић Математика
11. Ана Живковић Ликовна култура
12. Весна Илић Физичко васпитање
13. Милош Бошковић Физичко васпитање
14. Јелена Игњатовић Живић Српски језик
15. Славица Дамјановић Енглески језик
16. Биљана Јаблановић Музичка култура
17. Светлана Стојевић Енглески језик
18. Данијела Михаиловић Физика
19. Марија Шавија Математика

Наставници разредне наставе

Р.бр. Име и презиме Звање
1. Једренка Пришуњак Наставник разредне наставе
2. Мирјана Ристић
3. Оливера Тодоровић
4. Невена Крстић
5. Ружица Голубовић
6. Гроздана Димовић
7. Ана Ђуричић
8. Габријела Гаврић
9. Сузана Томић