Ритам радног дана и распоред звоњења

Настава ће се од 16.10.2023.године одвијати у две смене. У једној смени наставу похађају ученици од првог до четвртог разреда, а у другој смени ученици од петог до осмог разреда. Смене се мењају на седмичном нивоу.

Настава почиње у 8 часова у првој смени а у другој смени у 14:15 часова када су у смени ученици млађих разреда, односно у 13:30 часова када су у смени ученици старијих разреда.

Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 17.30 часова када су ученици у преподневној смени, односно од 8 до 14:15 часова када су ученици у поподневној смени. Продужени боравак чини једна хетерогена група ученика 1. и 2. разреда.


Слободне наставне активности →

Распоред звоњења

Преподне – старији ученици

1. час 8:00 – 8:45
2. час 8:50 – 9:35
3. час 9:40 – 10:25
Одмор 10:25 – 10:50
4. час 10:50 – 11:35
5. час 11:40 – 12:25
6. час 12:30 – 13:15
7. час 13:20 – 14:05

Послеподне – млађи ученици

1. час 14:15 – 15:00
2. час 15:05 – 15:50
Одмор 15:50 – 16:15
3. час 16:15 – 17:00
4. час 17:05 – 17:50
5. час 17:55 – 18:40

Преподне – млађи ученици

1. час 8:00 – 8:45
2. час 8:50 – 9:35
Одмор 9:35 – 10:00
3. час 10:00 – 10:45
4. час 10:50 – 11:35
5. час 11:40 – 12:25

Послеподне – старији ученици

1. час 13:30 – 14:15
2. час 14:20 – 15:05
3. час 15:10 – 15:55
Одмор 15:55 – 16:20
4. час 16:20 – 17:05
5. час 17:10 – 17:55
6. час 18:00 – 18:45

Учење на даљину

Током претходних година, школа је користила Microsoft Teams образовну платформу која поседује све алате погодне за реализацију наставе на даљину. Иста образовна платформа ће се користити током школске 2023/2024. године.