Ритам радног дана и распоред звоњења

Од 15.4.2024. године настава се одвија у једној смени за ученике првог и другог циклуса. Часови почињу у 8.50 часова. После часова редовне наставе, ученици похађају часове секција, допунске, додатне наставе али и активности из пројекта Обогаћени једносменски рад.

Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 17.30 часова. Продужени боравак чини једна хетерогена група ученика 1.и 2. разреда.


Слободне наставне активности →

Распоред звоњења

Преподне – старији ученици

0. час 8:00 – 8:45
1. час 8:50 – 9:35
2. час 9:40 – 10:25
Велики одмор
3. час 10:50 – 11:35
4. час 11:40 – 12:25
5. час 12:30 – 13:15
Велики одмор
6. час 13:30 – 14:15
7. час 14:20 – 15:05

Учење на даљину

Током претходних година, школа је користила Microsoft Teams образовну платформу која поседује све алате погодне за реализацију наставе на даљину. Иста образовна платформа ће се користити током школске 2023/2024. године.