Ритам радног дана и распоред звоњења

Школску 2023/2024. годину започињемо непосредном наставом у школи, у складу са Одлуком Тима за школе. Ученици првог циклуса, од првог до четвртог разреда, смештени су у учионицама на 1. и 2. спрату при чему се посебно водило рачуна да најмлађи бораве у учионицама које су одвојене од кабинета који користе ученици старијих разреда, како би се повећала безбедност. У другом циклусу (од 5. до 8. разреда), настава се реализује у кабинетима који се налазе на првом спрату, у приземљу и сутерену.

Како бисмо спречили окупљање већег броја деце, обезбедили смо два улаза за ученике који ће се користити током великих одмора.

Све учионице и просторије школе су детаљно очишћене и дезинфиковане. Дезинфекција просторија ће се обављати свакодневно, пре и после наставе, а дезинфекција заједничких предмета који се често додирују (клупе, слолови, кваке, прекидачи, наставна средства и сл.) ће се дезинфиковати више пута дневно уз обавезно проветравање просторија. На улазима у школу су постављени дозери са средствима за дезинфекцију са 70% алкохола, а исти дозери се налазе у свакој учионици и канцеларији. Школа је у претходном периоду набавила довољне количине алкохола, заштитних маски и средстава за хигијену.

Часови редовне и изборне наставе ће се реализовати према утврђеном распореду. Часови допунске, додатне, припремне наставе, часови слободних наставних активности и секција ће се реализовати после наставе или као претчас. Активности из програма Обогаћени једносменски рад ће се реализовати у терминима од 15:15 до 16:15 и од 16:15. до 17: 15 часова, у зависности од тога када се ученицима завршава настава. Школа располаже пространим двориштем где се могу реализовати активности на отвореном док год временски услови дозвољавају и то за више одељења. И ове године, школа ће бити укључена у пројекат Министарства просвете и Министарства за спорт и омладину у реализацији бесплатне школе спорта – кошарке, за ученике првог циклуса (са акцентом на ученике 1. и 2. разреда). Те активности ће бити реализоване два пута недељно после наставе.

Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 17.30 часова. Продужени боравак чини једна хетерогена група ученика 1. и 2. разреда.

Распоред звоњења

Радним данима (настава се одвија у једној смени)

0. час 8:00 – 8:45
1. час 8:50 – 9:35
2. час 9:40 – 10:25
велики одмор 10:25 – 10:50
3. час 10:50 – 11:35
4. час 11:40 – 12:25
5. час 12:30 – 13:15
велики одмор 13:15 – 13:30
6. час 13:30 – 14:15
7. час 14:20 – 15:05

Учење на даљину

Током претходних година, школа је користила Microsoft Teams образовну платформу која поседује све алате погодне за реализацију наставе на даљину. Иста образовна платформа ће се користити током школске 2023/2024. године.