Одељењске старешине у школској 2022/2023. години

Млађи разреди

Име и презиме наставника Одељење Спрат
Оливера Тодоровић I/1 II спрат
Невена Крстић I/2 II спрат
Ружица Голубовић II/1 I спрат
Гроздана Димовић II/2 I спрат
Ана Ђуричић III/1 II спрат
Габријела Гаврић III/2 II спрат
Једренка Пришуњак IV/1 I спрат
Милунка Јовић IV/2 II спрат

Старији разреди

Име и презиме наставника Одељење Спрат
Милан Тимотијевић V/1 приземље
Милош Бошковић V/2 сутерен
Бранкица Димић VI/1 сутерен
Мирјана Георгијев VI/2 сутерен
Данијела Михаиловић VII/1 сутерен
Јелена Игњатовић Живић VII/2 приземље
Светлана Медаковић VII/3 сутерен
Сања Сарић VIII/1 приземље
Тијана Вранић VIII/2 приземље
Нада Трајковић VIII/3 приземље