Деца користе дигиталне уређаје и интернет у све ранијем узрасту и све већи број сати дневно те је тешко повући линију између сигурне, корисне ипретеране, ризичне употребе интернета.

Зато је педагог школе, у периоду од 28. марта до 31. марта 2022. године реализовала превентивне радионице "Безбедност деце на интернету“ са ученицима сва три одељења 6. разреда.

Радионице су биле део планираних активности педагога и Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања а имале су за циљ подизање нивоа свести ученика о предностима и ризицима коришћења дигиталних технологија.

Током радионица ученици су разменили информације, поделили своје примере али и сазнали о различитим начинима заштите (физичке и психичке безбедности, заштите рачунара).

Радионицу је пратила и Power Point прентација.

Закључак је био да је коришћење дигиталних технологија безбедно све док штитимо себе и свој рачунар од претњи на интернету и док поштујемо правила понашања на мрежи.

Педагог школе, Јасмина Ковачевић