Као гости на Наставничком већу, ученици осмог разреда који су чланови Дебатног клуба дебатовали су на тему „Да ли циљ оправдава средство“ 4.4.2022.

Ученици су у својим уводним речима и приликом проналажења и образлагања аргумената показали завидан степен елоквентности, спретности и логичког повезивања чињеница. Осмо два нам је, посредством примера Раскољникова из "Злочина и казне" показало да племенити циљ понекад може да оправда употребљена средства, а осмо један нам је кроз пример моралног парадокса доказивало да циљ не може никако оправдати средства.

Такмичарски дух и контрааргументи су били вешто осмишљени и образложени. Није било треме упркос томе што су расправљали пред својим учитељицама и наставницима. Похвала нашим матурантима, за које смо сигурни даће на најбољи начин презентовати нашу школу.

Јелена Игњатовић-Живић, организатор Дебатног клиба