Госпођа Јелена Илић, родитељ ученика 3. разреда је 18.3.2022. године у свечаној сали школе ученицима 8. разреда представила своје занимање – Фармацеутски техничар. Ова активност је реализована на предлог Тима за сарадњу са родитељима и као део планираних активности везаних за професионалну оријентацију ученика 8.разреда у школској 2021/22. години.