Супер дека

Дана 04.03.2022. деда нашег ученика Андрије Каранфиловског 7-2, дипл.инг. Славчо Каранфиловски је одржао час на тему Мере безбедности и заштите на раду.

Такође ученици су много научили о начину заштите од пожара.

Радујемо се следећим предавањима и обуци коју нам је наш предавач понудио.

Велико хвала и унуку и деди!

Предметни наставник, Бранкица Димић