У среду, 16. новембра 2022. године први час у одељењу 5/2 био је посвећен обележавању Међународног дана толеранције. Педагог је разговарала са ученицима о важности толеранције а посебно у времену повећаног вршњачког насиља и нетолеранције.

Ученици су дискутовали о значењу појмова различитост, толеранција, предрасуде итд. и на основу наведених примера уочавали разлике између толерантног и нетолерантног става, активне и пасивне толеранције и слично.

Читајући писма својих вршњака из Индије, Кине, Канаде (Еским) и Хрватске упознали су се са различитим обичајима, културама, верама и слично. Затим су попуњавали упитник о толеранцији после чега су јавно читали и расправљали о својим ставовима.

На крају радионице, ученици су оживели дрво лепих жеља тако што су оставили свој зелени листић са лепим жељама, порукама и мишљењима са жељом да нам дрво ускоро процвета и развије опојан мирис разумевања, поштовања, емпатије и алтруизма.

Јасмина Ковачевић, педагог