Списак запослених

Администрација и стручне службе

Р.бр. Име и презиме Позиција/звање
1. Татјана Галић Директор
2. Милоранка Џелетовић Секретар
3. Јасмина Ковачевић Педагог
4. Ивана Стеванић Шеф рачуноводства
5. Нада Ковачевић Референт
6. Сања Сарић Библиотекар
7. Бранислав Митровић Педагошки асистент

Помоћно и техничко особље

Р.бр. Име и презиме Позиција
1. Ивана Весић Спремачица
2. Љиља Вучковић
3. Бојана Пирковић
4. Санела Укић
5. Славица Пирковић
6. Слободанка Миленковић
7. Мирјана Никитовић
8. Гордана Јанковић
9. Гордана Младеновић
10. Маријана Стефановић
11. Горан Станковић Домар

Наставници предметне наставе

Р.бр. Име и презиме Предмет
1. Бранкица Димић Техника и технологија
2. Биљана Вучићевић Хемија
3. Слободан Петковић Веронаука
4. Милан Тимотијевић Историја
5. Тијана Вранић Српски језик
6. Мирјана Георгијев Биологија
7. Нада Трајковић Географија
8. Зорица Радека Немачки језик
9. Никола Чубрић Техника и технологија
10. Татјана Константинидис Информатика
11. Светлана Медаковић Математика
12. Ана Живковић Ликовна култура
13. Весна Илић Физичко васпитање
14. Милош Бошковић Физичко васпитање
15. Јелена Игњатовић Живић Српски језик
16. Славица Дамјановић Енглески језик
17. Биљана Јаблановић Музичка култура
18. Светлана Стојевић Енглески језик
19. Данијела Михаиловић Физика
20. Марија Шавија Математика

Наставници разредне наставе

Р.бр. Име и презиме Звање
1. Ана Ђуричић Наставник разредне наставе
2. Невена Крстић
3. Оливера Тодоровић
4. Габријела Гаврић
5. Милунка Јовић
6. Ружица Голубовић
7. Гроздана Димовић
8. Бранкица Обрадовић Ћурчић
9. Једренка Пришуњак