Школска документа

Планови, извештаји, општа акта, правилници, финансијска документа у pdf формату

Годишњи план рада школе

За школску 2021/2022. годину, донет септембра 2021.

Полугодишњи извештај о раду школе

За школску 2021/2022. годину

Годишњи извештај о раду школе

У школској 2020/2021. годину, донет септембра 2021.

Развојни план

За период од 2019/2020. до 2023/2024. школске године

Статут школе

План јавних набавки

За календарску 2022. годину

Летопис

За школску 2021/2022. годину