Поштовани,
У прилогу представљамо Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању.Подршка за реализацију здравственопромотивних активности поводом спровођења вакцинације деце вакцином против хуманог папилома вируса током школске 2022/2023. године у основним и средњим школама у Републици Србији


Списак уџбеника

Који ће се користити у школској 2022/2023. години

Осигурање ученика

Осигурање ученика у школској 2022/2023. години

Савет родитеља

Чланови Савета родитеља у школској 2022/2023. години