Школска документа

Планови, извештаји, општа акта, правилници, финансијска документа у pdf формату


Годишњи извештај о раду директора

За школску 2022/2023. годину

Развојни план

За период од 2019/2020. до 2023/2024. школске године

План јавних набавки

За календарску 2024. годину


Измена плана јавних набавки за 2024. годину

Летопис

За школску 2022/2023. годину

Информатор о раду школе