Школска документа

Планови, извештаји, општа акта, правилници, финансијска документа у pdf формату

Годишњи план рада школе

За школску 2023/2024. годину, донет септембра 2023.


Годишњи извештај о раду школе

За школску 2022/2023. годину


Годишњи извештај о раду директора

За школску 2022/2023. годину

Развојни план

За период од 2019/2020. до 2023/2024. школске године

План јавних набавки

За календарску 2023. годину


Измена плана јавних набавки за 2023.

Летопис

За школску 2021/2022. годину

Информатор о раду школе